Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Specialist på børne og voksen området - social, psykiatri, handicap

Klinik for Psykoterapi - hundeassisteret kognitiv adfærdsterapi

§ 54 støtteperson for forældre med anbragte børn

Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden accepterer du det. Læs mere her: https://karinbnissen.dk/cookies

Blog

Blog

Har vi alle ret til en familie?

Posted on January 6, 2020 at 7:35 AM

Statsminister Mette Frederiksen talte i sin nytårstale om, at flere børn skal anbringes og at børn skal anbringes tidligere. I den forbindelse er det værd at tage et kig på en dom, der i september 2019 blev afsagt ved Den Europæiske Menneskerettigehedsdomstol i Strasbourg. Dommen gik imod den Norske stat, som ifølge Menneskerettighedsdomstolen havde krænket en mors ret til familieliv. Dommen giver os et grundlag for en drøftelse af vægtningen af hensynet til henholdsvis barn og forældre i anbringelsessager.

 

Sagen kort

 

En mor fik sin blot tre uger gamle søn anbragt udenfor hjemmet. Flere forløb og psykologiske undersøgelser viste, at moren ikke kunne se ud over sine egne behov, samt at hun ikke magtede at give sønnen den mest basale omsorg. Under de følgende års anbringelse i plejefamilie udviklede sønnen sig, men da drengen viste tegn på stress og uro i forbindelse med samværet med moren, nedsattedes samværet løbende og indstilledes fuldstændigt efter tre år. Moren havde da haft samvær 2 timer 6 gange om året og herefter 2 timer en gang i kvartalet, hvilket må siges at have været et yderst begrænset samvær. Samværet var præget af konflikter mellem drengens mor og den kommunale sagsbehandler samt plejemoren, der begge to deltog i samværene.

 

Kommunen besluttede, at drengen skulle bortadopteres til plejefamilien, hvilket den Norske højesteret stadfæstede. Moren havde i mellemtiden fået endnu et barn, som hun med støtte fra en familiekonsulent, vurderedes i stand til at give den fornødne omsorg. Men den Norske stat vurderede altså, at drengen havde behov, der oversted morens forældrekompetencer og besluttede derfor at bortadoptere drengen til plejefamilien. Samtidig vurderede den Norske stat, at drengen nu havde opnået en større tilknytning til sin plejefamilie end til sin mor.

 

Dommerne ved Menneskerettighedsdomstolen diskuterede, hvorvidt sagen var et udtryk for en krænkelse af morens ret til et familieliv eller et udtryk for en prioritering af barnets bedste overfor en mor, der manglede de fornødne forældrekompetencer. Det kan bemærkes at den danske dommer mente det sidste, men flertallet af dommerne var af den mening, at den Norske stat havde forsømt at kombinere morens ret til et familieliv med barnets ret til fornødent omsorg.


Dommen gik således den Norske stat imod, og når vi allesammen diskuterer, om Statsminister Mette Frederiksen har ret i, at der skal anbringes flere børn og at de skal anbringes tidligere og at flere skal bortadopteres, så bliver vi vel nødt til at se på, hvordan Menneskerettighedsdomstolene vægter forholdet mellem barnets bedste og forældrenes ret til et familieliv? Danmark har nemlig ratificeret såvel FN's Børnekonvention som Menneskerettighedskonventionen, og Menneskerettighedskonventionen er gjort til gældende lov i Danmark. 


Der er ikke forskningsmæssig belæg for at fjerne flere børn fra hjemmet

 

Anne-Dorte Hestbæk, der er seniorforsker hos VIVE (Det Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) mener ikke, at der er forskningsmæssig evidens for at sige, at flere skal anbringes udenfor hjemmet. Istedet finder hun et videnskabeligt belæg for at anbringe børn bedre og tidligere. Optimerede indsatser i familierne er ifølge hendes forskning derfor snarere en løsning end flere anbringelser (Politiken, 2. jan. 2020).


  

Vi bør diskutere dette her indgående

 

Danmark har som tidligere nævnt ratificeret FNs Børnekonvention, som i høj grad ser familien som en institution i samfundet, hvis opgave det er, at sikre børns bedste. Vi kan genkende flere af Børnekonventionens tanker omkring familieliv i Serviceloven, men Børnekonventionen er ikke lov i Danmark. Børnekonventionen er den den bavedliggende tanke bag den styrkelse af barnets perspektiv og sikringen af børns selvstændige rettigheder, som vi fx har opnået igennem indførelsen af Barnets Reform i 2011. Det er samtidig denne reform, der har gjort det muligt at videreføre anbringelser, hvor barnet vurderes at have opnået en større tilknytning til plejefamilien end til sin biologiske familie. Børnenes styrkede rettigheder kan dermed siges at være opnået på bekostning af forældrenes rettigheder.

 

Og det er vel blandt andet også dét Menneskerettighedsdomstolens diskussion er gået ud på; kan en længerevarende anbringelse risikere at skade forældrenes muligheder for at få barnet hjem igen, når barnet danner tilknytning til plejefamilien, men ikke til sin biologiske familie? I sagen fra Norge var der jo et meget begrænset samvær, ikke mindst drengens meget unge alder taget i betragtning. Og samværet nedsattedes. Samtidig beskrives nogle lidt ærgerlige omstændigheder omkring samværet, som gjorde, at moren kom i konflikt med sagsbehandleren og plejemoren. Kunne man mon istedet have fundet en mulighed for at støtte moren i samværet, så der havde været en reel mulighed for at drengen kunne danne tilknytning til sin mor også?

 

Forskellige teoretikere tænker forskelligt om det at danne tilknytning. Nogle mener, at børn kun kan danne tilknytning til én eller ganske få personer, mens andre mener, at børn (groft sagt) danner tilknytning til de, der byder sig til. Altså enhver der møder barnet med kærlig omsorg og opmærksomhed. Menneskerettighedsdomstolen stillede spørgsmålstegn ved om den Norske stat overhovedet havde haft til hensigt at hjemgive drengen til sin mor. Det kan måske hænge sammen med de tanker omkring børns tilknytning, som myndighederne har haft. Hvis myndighederne har tænkt, at børn danner tilknytning til ganske få personer, så har de måske ikke prioriteret samværet med moren særligt højt, fordi barnet jo skulle danne tilknytning til plejefamilien. Barnets Reform synes i nogen grad at bidrage til netop denne forståelse af tilknytning, men i Danmark bruger vi ikke reglen om, at man kan videreføre en anbringelse med den begrundelse, at barnet har dannet større tilknytning til plejefamilien end til den biologiske familie, ret ofte. I Norge er den tilgengæld skrevet ind i lovgivningen (Information, 13. dec. 2019).

 

Uhyggeligt mange sagsbehandlingsfejl

 

Ankestyrelsen gennemgik i 2017 København Kommunes sagsbehandling på familieområdet. Der påvistes sagsbehandlingsfejl i samtlige de 77 sager, der var udtaget til undersøgelse.


Tænketanken Justitia gennemgik i 2018 hele tvangsanbringelsesprocessen og konkluderede at retssikkerhedsniveauet er kritisk lavt. Blandt andet fandt tænketanken, at familierne ikke fik den nødvendige vejledning af kommunerne, og mener at så længe det nuværende system er så dårligt, så kan der ikke tales om at løsningen er at anbringe flere børn udenfor hjemmet (Politiken, 2. jan. 2020).


I forhold til anbringelser uden forældrenes samtykke, så stadfæstede Ankestyrelsen omkring 98% af de afgørelser, som de behandlede i 2019, mens Ankestyrelsen ophævede hveranden af de akutte afgørelser, som den behandlede i 2019. 


  

Styrkede indsatser i familien må være en bedre løsning end flere anbringelser

 

Med udgangspunkt i ovenstående må det være rimeligt at argumentere for, at vi som samfund stiller børn og forældre bedre ved at give tidlige indsatser af en høj kvalitet baseret på korrekt sagsbehandling fremfor at anbringe flere børn udenfor hjemmet. Der kan i hvert fald ikke findes et videnskabeligt argument for, at anbringe flere børn udenfor hjemmet eller at bortadoptere flere. Og Mennesketrettighedsdomstolen vægter jo tydeligvis familielivet højt. 

 

Efteruddannelse af sagsbehandlerne, færre sager til den enkelte sagsbehandler og dermed bedre tid til borgerne, bedre mulighed for samarbejde på tværs af de fagligheder der er i kontakt med familierne, og flere ressourcer til støtte i hjemmet som en del af den forebyggende indsats må være et alternativ til flere anbringelser udenfor hjemmet. Og det er svært at finde andre løsninger på det retssikkerhedsmæssige problem, vi står overfor ift. forældrene. 

 

 

 

 

Categories: Sagsbehandling

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

245 Comments

Reply wesjay
10:08 PM on December 27, 2021 
fb6c851797 . https://coub.com/stories/2190079-2021-focomsetup-exe-site-ru-epub
https://coub.com/stories/2166182-lila-pila-tara-neja-farke-ramdev
pir-bhajan-rakesh-barotrfeztov4ju https://coub.com/stories/2175540-yeah-yeah-yeahs-mosquito-deluxe-
edition-2013-lossless-extra-quality https://coub.com/stories/2176732-spl-kill-zone-720p-vs-108044-rep
ack https://coub.com/stories/2197991-windows-10-enterprise-2019-ltsc-
1809-build-17763-348-x86-x64-wankassy https://coub.com/stories/2215373-hot-spector-pro-download-with-cr
ack https://coub.com/stories/2183301-easeus-data-recovery-wizard-10-8
-2-technician-portable-x86x64-utorrentl-rozgar https://coub.com/stories/2213531-dos2usblicensekeyrar https://coub.com/stories/2194040-ab-tak-chhappan-2-1080p-hindi-mo
vies-lorwile https://coub.com/stories/2194397-verified-jeevan-ek-sanghursh-eng
-sub-720p-movies https://coub.com/stories/2198230-king-warrior-magician-lover-pdf-
free-patched-download https://coub.com/stories/2213088-install-sam-broadcaster-firebird
-v-4-2-2-38 https://coub.com/stories/2191017-download-link-serato-dj-skin-v3-
2-for-virtual-dj-8 https://coub.com/stories/2171278-welcomeholyspiritbookbybennyhinn
pdf https://coub.com/stories/2168543-gta-sa-skin-pack-ignkalh https://coub.com/stories/2200484-exclusive-crack-do-gothic-3-1-75
https://coub.com/stories/2167770-better-choice-of-broadsides-hms-
foraker-crack-download-pc-kickassl https://coub.com/stories/2168714-all-revit-lt-2012-products-crack
-top-keygen-x86x64-latest-rar https://coub.com/stories/2191872-centrafuse-3-5-16-22-rar-crack-s
erial-updated https://coub.com/stories/2192518-full-bf2-bad-company-2-download https://coub.com/stories/2180832-dwg-trueview-2013-portable-torre
nt-zebuslee https://coub.com/stories/2216312-kleinlogel-rigid-frame-formulas-
free-top https://coub.com/stories/2188985-full-link-quarkxpress-v9-2-multi
lingual-incl-keymaker https://coub.com/stories/2209996-latest-safari-for-mac-free-work-
download https://coub.com/stories/2180144-statistical-methods-by-sp-gupta-
pdf-free-download-new https://coub.com/stories/2182307-kaan-principe-guerriero-movie-fr
ee-full-hd-1080p-download https://coub.com/stories/2202498-ediuspro750serialnumber-top https://coub.com/stories/2198088-xforce-keygen-32bits-or-64bits-v
ersion-autocad-revit-lt-suite-2016-key-better https://coub.com/stories/2181253-rhinogold-4-0-download-crack-wan
itgormaq-ourreene https://coub.com/stories/2199333-mp4-player-for-mac-harybre
Reply wesjay
10:08 PM on December 27, 2021 
fb6c851797 . https://coub.com/stories/2183156-joker-720p-hd-jeniayon https://coub.com/stories/2196632-stacie-orricostacie-orrico-full-
album-zip-install https://coub.com/stories/2182624-las-mascaras-modificadoras-de-la
-personalidad-pdfl-jananola https://coub.com/stories/2206372-izotope-nectar-p-s-2-00-516-x86-
x64-kiwipirate-download-2021 https://coub.com/stories/2181930-high-pressure-boilers-steingress
-free-download-top-13-lasskuyl https://coub.com/stories/2167873-baanakaathadimp4movie-repack-dow
nload https://coub.com/stories/2183453-new-visualgdb-5-0-keygen-11-tall
egine https://coub.com/stories/2190531-fucked-my-hot-filipino-stories https://coub.com/stories/2169032-telugu-dubbed-tanu-weds-manu-ret
urns-movies-720p-download-martahast https://coub.com/stories/2178795-sansa-pro-font-download-free https://coub.com/stories/2166389-winsoft-barcode-for-firemonkey-v
5-0-for-delphi-c-builder-xe2-10-3-full-source-whalcalve https://coub.com/stories/2176473-recover-my-files-5-2-1-1964-lice
nse-key-rar-elizlanet https://coub.com/stories/2206779-kyun-main-jaagoon-mp3-download-3
20kbps-hot https://coub.com/stories/2199421-full-forgotten-2017-nf-720p-webr
ip-800-mb-iextv-verified https://coub.com/stories/2171528-pathu-enrathukulla-video-songs-7
20p-or-1080p-gasephra https://coub.com/stories/2169079-mrt-dongle-3-36-crack-full-setup
-100-workings-without-box-new https://coub.com/stories/2197223-top-lightshot-5-2-1-1-download-c
rack-version https://coub.com/stories/2208822-pons-grammatik-auf-einen-blick-d
eutsch-pdf-exclusive-free https://coub.com/stories/2204381-transformers-3-3d-1080p-torrentl
https://coub.com/stories/2176544-cyberghost-vpn-6-5-2-42-crack-ac
tivation-code-latest-version-_verified_ https://coub.com/stories/2188483-updated-keygen-powershape-2015-a
ctivation https://coub.com/stories/2213184-_top_-firmware-tablet-bc1077 https://coub.com/stories/2174291-cd-a-turma-do-circuito-27-anos-i
nternacional-com-vinhetas-mp3-rar-install https://coub.com/stories/2211980-guruji-ka-treatment-pdf-36 https://coub.com/stories/2185404-icseclass9chemistrybookpdffree-u
pd-download https://coub.com/stories/2203953-hot-rajeev-manocha-maths-olympia
d-pdf-50 https://coub.com/stories/2172412-mp3-gain-4-0-0-4-0-1-crack-mac-o
sx-verawyla https://coub.com/stories/2171976-sexy-ebony-girls-nude-odepersi https://coub.com/stories/2179836-free-exclusive-gallery-indian-na
ked-picture-teen https://coub.com/stories/2203658-patched-bionumerics-software-fre
e-download-crack-windowstrmdsfl