Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Specialist på børne og voksen området - social, psykiatri, handicap

Klinik for Psykoterapi - hundeassisteret kognitiv adfærdsterapi

§ 54 støtteperson for forældre med anbragte børn

Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden accepterer du det. Læs mere her: https://karinbnissen.dk/cookies

Blog

Blog

God adfærd i det offentlige

Posted on March 3, 2021 at 8:25 AMDe ansatte i den offentlige sektor yder et stort bidrag til, at borgerne har tillid til sektoren og opfatter den som troværdig, effektiv og komptent. Det er bl.a. derfor, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden.


Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares. Det fremgår af en udgivelse fra 2017: "God adfærd i det offentlige".


I går var jeg vidne til hhv. en fremragende adfærd og en skræmmende grim adfærd.


Med stor indføling nærmede to offentligt ansatte sig om formiddagen en borger i krise. Det var rørende at være vidne til, hvordan de med empati, omsorg, ærlighed og humor fik skabt en åbning for fortsat kommunikation.


Om eftermiddagen viste en offentligt ansat, hvordan man uden nogen form for rygdækning for sine påstande, kan trumle en sårbar borger fuldstændigt, imens tre andre offentligt ansatte ser på uden at gribe ind. Det var ubegribeligt grimt at være vidne til. Det får naturligvis et efterspil, men det er ikke min pointe med denne blog.


I denne blog vil jeg minde om, at der findes en række generelle regler om, hvordan offentlige myndigheder, institutioner og ansatte skal behandle borgernes sager og i øvrigt agere over for borgerne. En stor del af disse regler findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen. I forvaltningsloven er der bl.a. bestemmelser om habilitet, partshøring og begrundelse. Reglerne skal bl.a. sikre, at borgerne bliver inddraget, inden myndigheden træffer afgørelse over for dem, og at afgørelserne er korrekte og forståelige.


Forvaltningsloven indeholder også regler om myndigheders pligt til at vejlede og yde bistand til borgerne. Vejledningen skal have et sådant indhold, at borgerne ikke på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser mister en rettighed, oplever et økonomisk tab eller lignende.


Derudover indeholder forvaltningsloven regler om aktindsigt for den, som er part i en afgørelsessag hos myndigheden. Regler om aktindsigt for personer, der ikke er part i en afgørelsessag, findes i offentlighedsloven.


Databeskyttelseslovgivningen opstiller regler om, hvornår en behandling af personoplysninger må ske, og krav til sikkerhed ved en sådan behandling. Det følger bl.a. af databeskyttelseslovgivningen, at når en myndighed indsamler personoplysninger, skal det stå klart, hvad formålet er, og formålet skal være sagligt. De personer, som myndigheden indsamler oplysninger om, har også en række rettigheder, fx ret til indsigt og ret til at gøre indsigelse. 


Ved siden af de skrevne regler i bl.a. forvaltningsloven gælder en række uskrevne forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Fx gælder der et princip om, at myndigheden skal sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes afgørelse (officialprincippet). Men samtidig at sagen heller ikke må overbelyses (proportionalitetsprincippet).

 

God forvaltningsskik stiller også krav til myndigheder og ansatte ved konkret sagsbehandling. For eksempel skal myndighederne besvare borgernes henvendelser inden for rimelig tid, orientere borgerne om sagens gang og svare borgerne i et letforståeligt sprog.


Så når vi som borgere klager over mangelfuld og fejlbehæftet sagsbehandling eller uværdig optræden og magtmisbrug, så er det ikke for at "komme efter" nogen; så er det simpelthen et forsøg på at minimere den skade offentligt ansatte kan komme til at forvolde, når de fx fremsætter udokumenterede påstand baseret på usaglige hensyn, på tilliden til fællesskabet, som vores samfund er baseret på.


Offentlige myndigheder og institutioner skal desuden over for borgerne agere inden for rammerne af principperne om god forvaltningsskik, som bl.a. er udviklet af Folketingets Ombudsmand. Disse principper er udtryk for, hvordan offentlige myndigheder, institutioner og ansatte bør opføre sig over for borgerne. Offentlige myndigheder, institutioner og ansatte udviser generelt god forvaltningsskik, når de optræder høfligt, hensynsfuldt og nærværende over for borgerne og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.


Du kan læse mere her: 

www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/god_forvaltningsskik/ 

www.modst.dk/media/17831/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf   

Categories: Voksenhandikap, Børnehandikap, Sagsbehandling

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

101 Comments

Reply garcher
10:26 PM on May 13, 2022 
garcher fc663c373e https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=18.138.249.74/upload/
files/2022/05/hSSvUvupUoAQEWJDNVw8_13_13adfcc9a14ad8675faa64ded5a
0677b_file.pdf
https://censorshipfree.net/upload/files/2022/05/4Fl4NE9wbm9B1Bcma
UCY_13_3fd801883e46005e9f8983efa05d347d_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=www.skyhave.com/uploa
d/files/2022/05/odOAFULrjBTCeod5FRQO_13_92b743149d8debd208468f972
7be3c22_file.pdf
https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/upload/files/2022/05
/gkLCslFBGpJBo2m3lqoL_13_e06ccbafe21a5aab01cf50ac8bc9897f_file.pd
f
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=txuwuca.com/upload/fi
les/2022/05/OtRwprgzx2ty8gBqPlAQ_13_2fe6547afa0dcf5feb80fe00b32c8
7f4_file.pdf
http://chatroom.thabigscreen.com:82/upload/files/2022/05/Hpdc3WlN
4thFIgOAADgq_13_c4cfb44d7945253fcdb6ae4df134250f_file.pdf
https://app.oldmonk.world/upload/files/2022/05/Uwh2PT5IvxFgxkZUAl
wt_13_2fe6547afa0dcf5feb80fe00b32c87f4_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=network.ikonne.com/up
load/files/2022/05/CsCyi9LZPdrnaZ2wsG1e_13_c4cfb44d7945253fcdb6ae
4df134250f_file.pdf
https://chat.byoe.tv/upload/files/2022/05/y4XhgcNoLfngdk1sKIIS_13
_c4cfb44d7945253fcdb6ae4df134250f_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=blaquecat.com/communi
ty/upload/files/2022/05/VnEKbs4mwBBkHZIcQ1ca_13_2fe6547afa0dcf5fe
b80fe00b32c87f4_file.pdf
Reply VottRound
8:46 PM on May 14, 2022 
Wvrffh
url=https://newfasttadalafil.com/ says...
where to buy cialis online safely
Fzhejz cheapest cialis generic online The molecules of color spread from the region of high concentration of the initially introduced drop to regions of lower concentration. Azdaxu https://newfasttadalafil.com/ - Cialis
Reply cecical
1:00 PM on May 19, 2022 
cecical 341c3170be https://saintjohnvianneysocials.com/upload/files/2022/05/saGPXWt6
tclSdXls8xjw_17_d11d236d7abc8eddd317f01749713fd2_file.pdf
https://mentorthis.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/jkeGWoNW
vM7I3eKWjbze_17_d11d236d7abc8eddd317f01749713fd2_file.pdf
https://stinger-live.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/t6SyUk
6z9WekSR86iEYw_17_bfda634d1e6cbd885da09ab7ba42f489_file.pdf
https://www.adultzoo.club/upload/files/2022/05/mfjMavOv7MtDWEcScw
yb_17_a1bd6bd42b940ab5978a0123bc538914_file.pdf
https://waoop.com/upload/files/2022/05/EFd5Z4Q4zx9MrmRfVRF6_17_d1
1d236d7abc8eddd317f01749713fd2_file.pdf
https://blacksocially.com/upload/files/2022/05/ToACBsygfbdzDbG2fQ
p3_17_bfda634d1e6cbd885da09ab7ba42f489_file.pdf
https://automative.club/upload/files/2022/05/6oY2siPZE9uLcarqmhWm
_17_bfda634d1e6cbd885da09ab7ba42f489_file.pdf
https://chatyour.net/social/upload/files/2022/05/I6yHPgOvMbfbmWvc
6S1o_17_bfda634d1e6cbd885da09ab7ba42f489_file.pdf
https://klealumni.com/upload/files/2022/05/BaXq7yuQX88UZq3QyimH_1
7_7a9934a3573e488f3b21faddd3ac6e53_file.pdf
https://kansabook.com/upload/files/2022/05/jE8P8G3dEJS5Kn69bfW9_1
7_bfda634d1e6cbd885da09ab7ba42f489_file.pdf
Reply JISSAMI
6:40 PM on June 6, 2022 
url=https://newfasttadalafil.com/ says...
cialis tablets for sale
Bkxbyu Mlcxvb buy cialis viagra Oghgtv https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online india Hgmgom
Reply Opeveno
6:55 AM on August 22, 2022 
Viagra Tiene Vencimiento queen stromectol
Reply brieque
3:11 AM on October 25, 2022 
buy cialis online reviews New York, and Northwell Cancer Institute and Cold Spring Harbor Laboratory, Lake Success R