Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Specialist på børne og voksen området - social, psykiatri, handicap

Klinik for Psykoterapi - hundeassisteret kognitiv adfærdsterapi

§ 54 støtteperson for forældre med anbragte børn

Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden accepterer du det. Læs mere her: https://karinbnissen.dk/cookies

Socialfaglig konsulent

Jeg tilbyder faglig sparring i sociale sager indenfor alle tre hovedområder, sikrer det faglige niveau i sagsbehandlingen, sagsbehandler særligt komplicerede sager, og løser udviklingsopgaver for kommuner og private organisationer. Jeg har bl.a. arbejdet med at udvikle en metode til kommunalt tilsyn med beskæftigelses- og aktivitetstilbud på det specialiserede voksenområde og i samarbejde med KORA har jeg udarbejdet en servicebeskrivelse på det specialiserede voksenområde for en kommune. Positive mundtlige referencer kan oplyses ved indgåelse af aftaler om konsulentydelser.

Jeg kan bookes som § 54 støtteperson for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.

Underviser

Som underviser på socialrådgiveruddannelsen, den sociale diplomuddannelse, samt PUP/AMU/EPOS kurser for plejefamilier har jeg stor erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. Jeg underviser i socialt arbejde, socialrådgivning, metoder m.v. indenfor alle 3 hovedområder, jura, retlige regler og retlige rammers betydning, kommunikation, VUM Voksen Udredningsmetoden, børns udvikling, mentalisering, ICS-metoden, dokumentation og evaluering herunder udarbejdelse af statusrapporter, psykosocial rehabilitering og meget andet.

Jeg producerer spændende og engagerende online kurser og netbaserede e-læringsforløb målrettet professionelle medarbejdere og myndighedsudøvere indenfor det sociale område, men også målrettet andre af velfærdsstatens professionelle fx politibetjente, sygeplejersker, sekretærer, pædagoger m.fl.

Foredragsholder

Jeg kan bookes til at holde foredrag om det socialfaglige områder for foreninger og arbejdspladser. 

Kontakt mig på mail: [email protected] eller telefon: 42206038 for yderligere oplysninger.